Website dinhda-karsterlyrock.com là trang đặt phòng, niêm yết giá phòng của nhà nghỉ Dinh Đá.

Chủ Sở Hữu

Hộ kinh doanh Trần Minh Thái

Địa chỉ: Thôn Ngài Lủng, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Số: 10B8002014

Nơi cấp: Phòng Tài Chính – KH huyện Đồng Văn

Mã số thuế: 5100412006

Email:

dinhdadongvan@gmail.com

Số điện thoại: 0335728959

Website: dinhda-karsterlyrocklodge.com